• 8 minut czytania

Słownik pojęć magazynowych

Terminy i pojęcia niezbędne na rynku powierzchni magazynowych.
Słownik pojęć magazynowych
Autor: Piotr Papierz (Consultant)

Rynek magazynowy charakteryzuje się specyficznymi terminami służącymi do opisu jego czynników i procesów, często na co dzień wyrażanymi w językach obcych.

Zapraszamy do zapoznania się z praktycznym przeglądem pojęć oraz naszymi wskazówkami, na co warto zwrócić uwagę podczas poszukiwania nowej lokalizacji dla Twojego magazynu.

Słownik pojęć

Magazyn ADR

To magazyn, w którym składuje się towary uznawane za niebezpieczne (ADR jest skrótem, wywodzącym się z języka francuskiego, z konwencji traktującej o drogowym przewozie towarów niebezpiecznych).

Za towary niebezpieczne uważa się produkty, które stwarzają ryzyko pożarowe
i wybuchowe – mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka i otoczenia.

BTO (Built-To-Own)

To projekt magazynowy skrojony na miarę potrzeb klienta, który może on przejąć na własność po zakończeniu procesu budowy.

Projekty BTO mogą powstać na gruncie zaproponowanym przez dewelopera, na terenie własnym klienta lub w ramach specjalnej strefy ekonomicznej. Projekty BTO najchętniej wybierane są przez przedsiębiorców, którzy planują swoją inwestycję w mniej popularnych lokalizacjach.

Chcę mieć magazyn na własność – czyli o magazynach BTO.

BTS (Build-to-Suit)

To również obiekt magazynowy projektowany i budowany pod dedykowanego odbiorcę i jego potrzeby. Jednak obiekty typu BTS, choć dopasowane do klienta, pozostają własnością dewelopera, który mu ją wynajmuje. Projekty typu BTS cechuje dowolność w zakresie lokalizacji, wielkości powierzchni przemysłowejci powierzchni biurowej oraz funkcji jaką ma spełniać ten obiekt przemysłowy. Wiążą się one jednak z koniecznością zawarcia umowy najmu na minimum 10 lat.

Cross-dock

To forma magazynu, który spełnia funkcję przeładunkową, gdzie towar zostaje szybko przekazywany od dostawcy do klienta bez długiego okresu magazynowania. Budynek ten charakteryzuje najczęściej układ doków przeładunkowych po przeciwległych stronach magazynu. Magazyn cross-dock nie zawsze musi mieć wysokość standardowego magazynu (czyli 10 i więcej), ponieważ ze względu na rodzaj pracy nie ma w nim konieczności stawiania regałów.

Czynsz bazowy

Czynsz bazowy to podstawowa, miesięczna stawka wyjściowa netto określona przez wynajmującego w odniesieniu do powierzchni magazynowej i biurowo-socjalnej. Płatność regulowana jest miesięcznie z góry, natomiast kwota określana jest w walucie EURO w przeliczeniu na liczbę metrów kwadratowych zajmowanej powierzchni magazynowej oraz biurowo-socjalnej. Czynsz podlega corocznej indeksacji, najczęściej na podstawie wskaźnika HICPc(ang. The Harmonised Index of Consumer Prices), czyli indeksu cen konsumpcyjnych wprowadzonym przez Komisję Europejską.

Czynsz efektywny

Przez czynsz efektywny powszechnie rozumiemy czynsz bazowy pomniejszony odpowiednio poprzez zwolnienia z opłat czynszowych za wynajmowaną powierzchnię (rent fee) oraz uwzględniając dodatkowo kontrybucję finansową.

Kontrybucja to określona propozycja finansowa, płacona najemcy jednorazowo – może on ją wykorzystać na wybrany cel, w tym m.in. pokryć swoje koszty przeprowadzki na nowy obiekt lub przeznaczyć na nowe wyposażenie. To silny rodzaj zachęty ustalanej indywidualnie, a jej wysokość często zależy od wielkości wynajmowanej powierzchni,
czy samej długości umowy najmu.

Dok rozładunkowy/ dok załadunkowy

To stanowisko zainstalowane w budynku z zespołem urządzeń, które stanowi kompleksowe rozwiązanie do załadunku i rozładunku towarów – najczęściej wózkiem widłowym. Dok rozładunkowy składa się z kilku elementów ze sobą współgrających, m.in. pomost, brama, śluza uszczelniająca etc.

Dyletacja posadzki w magazynie

Dylatacja jest celowo utworzoną w posadce wąską szczeliną, która przyczynia się do bezawaryjnej pracy posadzki i zapobiega jej pękaniu, wybrzuszaniu czy przemieszczaniu na skutek intensywnej eksploatacji lub innych procesów zachodzących w magazynie.

Early access

Early access to dosłownie „wcześniejszy dostęp”, czyli określenie mówiące o przyznaniu przez dewelopera dostępu najemcy do budynku lub jego części przed oficjalną datą rozpoczęcia najmu zapisaną w umowie. Wcześniejszy dostęp do magazynu nie oznacza możliwości prowadzenia operacji na jego terenie, ale usprawnia cały proces wejścia na powierzchnię Zwyczajowo okres ten może wynosić od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy.

E-commerce/eCommerce

Sprzedaż towarów i usług przez Internet, często jeden z głównych kanałów sprzedaży sieci handlowej. Zadbaj o to, aby równolegle ze sprzedażą stacjonarną rozwijać sprzedaż „online”, która niesie ze sobą więcej możliwości dla Twojego biznesu. Twój klient doceni integrację obu form sprzedaży i możliwość wyboru tej, która jest dla niego najwygodniejsza.

FIFO

(ang. First In First Out) – nazwa systemu organizacji zapasów zapewniający płynny przepływ produktów i informacji. W dosłownym tłumaczeniu, oznacza produkt, który pierwszy wchodzi, pierwszy wychodzi – np. materiał, który jako pierwszy przybył do magazynu, jako pierwszy go opuszcza.

GLA (gross leasable area)

Powierzchnia najmu brutto: powierzchnia najmu netto danego klienta powiększona
o powierzchnie wspólne w budynku.

Inwestycja green-field

To forma bezpośredniej inwestycji podejmowanej przez przedsiębiorstwa, polegającej na kupnie lub dzierżawie niezagospodarowanego uprzednio terenu i sfinansowania nowego budynku na jego terenie.

Inwestycja brown-field

To forma bezpośredniej inwestycji podejmowanej przez przedsiębiorstwa, która opiera się na kupnie lub dzierżawie istniejących lub zdegradowanych obiektów infrastruktury przemysłowej, które mogą zostać wykorzystane w nowych procesach lub nadawane są im nowe funkcje.

Landlord/Inwestor

Firma wynajmująca powierzchnię magazynową, z reguły właściciel obiektu.

Magazyn A-klasowy

Magazyn A-klasowy to obiekt cechujący się wysoką jakością wykończenia oraz charakterystyczną specyfikacją techniczną. Według przyjętych norm, obiekt powinien posiadać posadzkę bezpyłową o nośności minimum 5 t/mkw., minimalną wysokość w świetle 10 m, system tryskaczy, doki przeładunkowe, bramy z poziomu „0”, ogrodzenie i zapewnioną ochronę oraz system przeciwpożarowy. Magazyn klasy A charakteryzuje się też położeniem w dogodnej lokalizacji w pobliżu węzłów komunikacyjnych.

Prime

To magazyn, który z perspektywy najemców charakteryzuje się doskonałą lokalizacją i powszechnym uznaniem na rynku, wysokim standardem powierzchni oraz struktury najemców.

SBU (Small Business Unit)

To budynek magazynowy posiadający mniejsze moduły magazynowe przy jednocześnie większej, reprezentatywnej powierzchni biurowej. Takie obiekty najczęściej powstają w obrębie dużych miast. Projekty SBU są również wykorzystywane na cele handlowo-usługowe.

Service charge

Opłata serwisowa płatna przez najemcę wraz z czynszem i ustalana w walucie krajowej. Opłata ta pokrywa bieżące koszty utrzymania nieruchomości. W jej skład z reguły wchodzi: ochrona obiektu, koszty powierzchni wspólnych, podatek od nieruchomości, opłaty publiczne, ubezpieczenie obiektu (wyłączając powierzchnię najemcy), zarządzanie nieruchomością, serwisy i naprawy, utrzymywanie porządku i sprzątanie, usuwanie śniegu i utrzymanie personelu technicznego na terenie nieruchomości.

Umowa typu pre-lease/pre-let

To umowa najmu podpisywana przez klienta przed rozpoczęciem realizacji inwestycji lub przed ukończeniem budowy. Najemca ma możliwość swobodnego wyboru powierzchni do wynajmu. Umowa pre-lease często warunkuje realny start danej inwestycji.

Umowa short-term

Umowa short-term to umowa pomiędzy wynajmującym a najemcą, zawarta na czas określony krótkoterminowy, czyli maksymalnie do 3 lat.

Umowa long-term

Umowa long-term to umowa pomiędzy wynajmującym a najemcą, zawarta na czas określony długoterminowy, czyli powyżej 5 lat.

Umowa triple net lease

To tzw. umowa instytucjonalna. Obecnie najczęściej podpisywana umowa na rynku, gdzie najemca, oprócz czynszu bazowego i opłat za media, pokrywa też wysokość opłaty serwisowej.

Nim zdecydujesz się na wynajem magazynu, warto zasięgnąć rady u eksperta, by uniknąć komplikacji w czasie całego procesu. Jako CBRE chcemy mieć pewność, że otrzymasz oferty dostosowane do Twoich wymagań, dynamiki rynku i możliwości firmowego portfela. Gwarantujemy, że przeprowadzimy Cię przez wszystkie trudności i wywalczymy najkorzystniejsze rozwiązania.

Inne artykuły

Zobacz więcej
 • Porównanie opcji wynajmu długoterminowego i krótkoterminowego magazynu

  Artykuł

  Porównanie opcji wynajmu długoterminowego i krótkoterminowego magazynu

  Planujesz wynająć magazyn? Przed Tobą wiele decyzji do podjęcia. Jedną z nich jest okres, na jaki podpiszesz umowę. Powinieneś wybrać, która opcja jest bardziej korzystna dla Twojej firmy: wynajem długoterminowy czy wynajem krótkoterminowy. Przeczytaj, co wziąć pod uwagę przy analizie obu możliwości.
  • 17 kwietnia 2024
  • 5 minut czytania
  Porównanie opcji wynajmu długoterminowego i krótkoterminowego magazynu
 • Ekologiczne magazyny i ich wpływ na zrównoważony rozwój

  Artykuł

  Ekologiczne magazyny i ich wpływ na zrównoważony rozwój

  Ekologiczny magazyn to nie tylko innowacyjny obiekt, a cały model technologiczno - biznesowy, który silnie oddziałuje obecnie na rynek magazynowy na świecie. Także w Polsce, gdzie powstają nowe przestrzenie do magazynowania, które wyróżnia zielona, nowoczesna technologia. Wynajem ekologicznego magazynu wiąże się z szeregiem korzyści.
  • 17 kwietnia 2024
  • 5 minut czytania
  Ekologiczne magazyny i ich wpływ na zrównoważony rozwój
 • Bydgoszcz jako rosnący ośrodek logistyczny: przegląd i perspektywy

  Artykuł

  Bydgoszcz jako rosnący ośrodek logistyczny: przegląd i perspektywy

  W ostatnich latach Bydgoszcz zyskała miano jednego z najdynamiczniej rozwijających się ośrodków logistycznych w Polsce. Dzięki swojemu strategicznemu położeniu, intensywnym inwestycjom w infrastrukturę oraz rosnącemu zainteresowaniu inwestorów, miasto stało się kluczowym punktem na mapie polskiej logistyki. W tym artykule dokładnie przyjrzymy się czynnikom przyczyniającym się do tego sukcesu, a także perspektywom rozwoju rynku magazynowego w Bydgoszczy.
  • 16 kwietnia 2024
  • 5 minut czytania
  Bydgoszcz jako rosnący ośrodek logistyczny: przegląd i perspektywy
 • Rozwój rynku magazynowego w Łodzi: jak miasto staje się logistycznym hubem Polski?

  Artykuł

  Rozwój rynku magazynowego w Łodzi: jak miasto staje się logistycznym hubem Polski?

  Łódź, historycznie znana z przemysłu tekstylnego, obecnie przeobraża się w jedno z najważniejszych centrów logistycznych w Polsce. Dzięki strategicznemu położeniu, znacznym inwestycjom w infrastrukturę oraz rosnącemu zainteresowaniu inwestorów, rynek magazynowy w Łodzi dynamicznie się rozwija, stając się kluczowym ogniwem w krajowej i międzynarodowej sieci dystrybucji.
  • 16 kwietnia 2024
  • 5 minut czytania
  Rozwój rynku magazynowego w Łodzi: jak miasto staje się logistycznym hubem Polski?
 • Dlaczego region Polski Centralnej staje się magazynowym sercem Europy?

  Artykuł

  Dlaczego region Polski Centralnej staje się magazynowym sercem Europy?

  Polska Centralna, z pozoru niczym nie wyróżniający się region geograficzny, w rzeczywistości kryje w sobie potencjał, który przyciąga uwagę inwestorów i firm logistycznych z całego świata. Dzięki swojej unikalnej lokalizacji, rozwijającej się infrastrukturze oraz rosnącemu rynkowi e-commerce, region ten stał się jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc do rozwijania działalności magazynowej na starym kontynencie. Ale co dokładnie sprawia, że Polska Centralna jest tak atrakcyjna dla branży logistycznej?
  • 16 kwietnia 2024
  • 5 minut czytania
  Dlaczego region Polski Centralnej staje się magazynowym sercem Europy?
 • Optymalizacja kosztów magazynowych: nowoczesne metody zarządzania przestrzenią i zasobami

  Artykuł

  Optymalizacja kosztów magazynowych: nowoczesne metody zarządzania przestrzenią i zasobami

  Magazyn powinien być jak sprawnie działający organizm, który dąży do homeostazy, czyli równowagi. Jeśli wszystkie procesy działają bez zarzutu, także całość funkcjonuje w ten sposób. Dodatkową zaletą takiego systemu są znacznie niższe koszty magazynowe. Przeczytaj, jak zarządzać magazynem, by osiągnąć ten efekt i jednocześnie optymalizować koszty.
  • 16 kwietnia 2024
  • 6 minut czytania
  Optymalizacja kosztów magazynowych: nowoczesne metody zarządzania przestrzenią i zasobami
Zobacz wszystkie

Potrzebujesz naszego wsparcia?

Niezależnie od tego, na jakim etapie szukania magazynu jesteś, odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy Ci wybrać najlepszą ofertę. Napisz do nas!

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują ją Politykę Prywatności oraz Warunki Korzystania z Usług Google.