• 6 minut czytania

Co musisz wiedzieć przed podpisaniem umowy wynajmu magazynu? Kluczowe aspekty prawne

Planujesz wynajem przestrzeni magazynowej dla swojej firmy? Zacznij od odpowiedniego przygotowania.
Co musisz wiedzieć przed podpisaniem umowy wynajmu magazynu? Kluczowe aspekty prawne
Autor: Zespół redakcji

Planujesz wynajem przestrzeni magazynowej dla swojej firmy? Zacznij od odpowiedniego przygotowania. Przeczytaj, na jakie przepisy powinieneś zwrócić uwagę oraz o co zadbać w umowie i innych dokumentach. Poznaj kluczowe aspekty prawne związane z podpisaniem umowy wynajmu magazynu.

Przegląd przepisów prawnych dotyczących wynajmu magazynu

Umowa wynajmu magazynu jest rodzajem umowy najmu komercyjnego. W polskim systemie prawnym nie ma odrębnych przepisów, które regulowałyby taki rodzaj najmu. Pozostawia to dość dużą swobodę, niemniej strony kontraktu zobowiązane są stosować przepisy, które odnoszą się do ogólnych zasad zawierania umów.

 • W procesie najmu mają przede wszystkim zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz.U. Z 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), który reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. W kontekście najmu magazynu odnosi się on do ogólnych zasad zawierania umów oraz praw i obowiązków stron umowy.
 • Aspekty prawne wynajmu magazynu określa również Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 ze zm.). Reguluje ona szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych, skutki niewykonania takich obowiązków oraz postępowanie w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.
 • Istotne mogą być także zapisy Ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 6 grudnia 1996 r. (Dz.U. Nr 149, poz. 703 ze zm.). Odnosi się ona m.in. do ustanawiania, przeniesienia i wygaśnięcia zastawu rejestrowego, przedmiotu tego zastawu oraz praw i obowiązków zastawcy i zastawnika.
 • Znaczenie może mieć również Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), który reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych.
 • W procesie najmu komercyjnego, w tym wynajmu magazynu, wynajmujący gromadzi i przetwarza dane osobowe najemców. Musi więc przestrzegać przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000).
 • W niektórych przypadkach strony umowy mogą odwoływać się również do Prawa Bankowego z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939 ze zm)

Wynajem magazynu

Umowa wynajmu magazynu – najważniejsze informacje

Podstawowym dokumentem, niezbędnym do skutecznego wynajmu powierzchni magazynowej, jest umowa pomiędzy wynajmującym a najemcą.

Kodeks Cywilny określa granice swobody umów: Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego).

Umowa wynajmu magazynu powinna obejmować szereg niezbędnych informacji, w tym dane stron umowy, przedmiot najmu, warunki finansowe (wysokość czynszu i opłat eksploatacyjnych wraz z terminami płatności), okres najmu, prawa i obowiązki wynajmującego i najemcy.

Ważne, aby dokument taki był skonstruowany w sposób klarowny i jednoznaczny. Zapobiegnie to wątpliwościom interpretacyjnym i potencjalnym sporom w przyszłości. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, dopytuj i precyzuj poszczególne zapisy. Zweryfikuj, czy umowa nie zawiera ukrytych kosztów, które zaskoczą Cię w trakcie trwania wynajmu. Sprawdź także ograniczenia, które może nałożyć na magazyn wynajmujący. Mogą one dotyczyć aspektów takich, jak możliwość podnajmu lokalu, zasady korzystania z części wspólnych nieruchomości, czy godziny dostępności powierzchni.

Warto pamiętać, że umowa wynajmu magazynu to umowa wzajemna, co oznacza, że każda ze stron jest jednocześnie dłużnikiem i wierzycielem. Powinna więc zabezpieczać w równym stopniu interesu obu stron.

Inne dokumenty niezbędne w procesie najmu magazynu

Oprócz umowy wynajmu magazynu, w procesie najmu mogą być wymagane także inne dokumenty i załączniki.

Często niezbędne są odpisy CEIDG stron umowy, czyli urzędowe dokumenty wydawane przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej. Stanowią one potwierdzenie wpisu do CEIDG oraz zawierają informacje o działalności gospodarczej, takie jak nazwa firmy, dane adresowe czy rodzaj prowadzonej działalności.

Odpis z księgi wieczystej, który powinien dołączyć do umowy wynajmujący. Potwierdza on stan prawny nieruchomości, zawiera informacje o jej właścicielach, hipotekach, ograniczeniach w prawie własności oraz wszelkich obciążeniach.

Bardzo ważne jest, aby wśród dokumentów znalazł się protokół zdawczo-odbiorczy, obejmujący szczegółowy opis stanu magazynu przed przekazaniem go najemcy potwierdzony podpisami stron umowy. Będzie on stanowił podstawę rozstrzygnięć ewentualnych sporów przy zakończeniu współpracy.

W zależności od wybranych form zabezpieczeń (kaucja gwarancyjna, gwarancja ubezpieczeniowa/bankowa, poręczenie – np. spółki matki, weksel czy zastaw rejestrowy) załącznikami do umowy będą również odpowiednie dokumenty odnoszące się do tych zabezpieczeń.

Wynajem magazynu to proces, który wymaga szczegółowej analizy i zrozumienia zobowiązań prawnych przez obie strony kontraktu. Przed podpisaniem umowy najmu powinieneś więc dokładnie zapoznać się zarówno z jej treścią, jak i obowiązującymi ustawami, regulującymi ten rynek. Świadomość prawna w zakresie umów pomoże Ci uniknąć potencjalnych problemów i konfliktów podczas trwania umowy i po jej zakończeniu.

Inne artykuły

Zobacz więcej
 • Rola zrównoważonego zarządzania odpadami w procesie wynajmu magazynów

  Artykuł

  Rola zrównoważonego zarządzania odpadami w procesie wynajmu magazynów

  W dobie wzrostu świadomości ekologicznej, zrównoważone zarządzanie odpadami staje się kluczowym elementem w procesie wynajmu magazynów. Praktyki te nie tylko przyczyniają się do ochrony środowiska, ale również wpływają na decyzje dotyczące wynajmu oraz mogą zwiększać wartość nieruchomości magazynowych. W niniejszym artykule przyjrzymy się, w jaki sposób zrównoważone zarządzanie odpadami jest integrowane w strategiach najmu oraz jakie korzyści mogą z tego płynąć dla wynajmujących i najemców.
  • 21 maja 2024
  • 4 minuty czytania
  Rola zrównoważonego zarządzania odpadami w procesie wynajmu magazynów
 • Wpływ zmian klimatycznych na lokalizacje magazynów – Jak się przygotować?

  Artykuł

  Wpływ zmian klimatycznych na lokalizacje magazynów – Jak się przygotować?

  Zmiany klimatyczne stają się coraz bardziej widoczne i wpływają na różne sektory gospodarki, w tym na logistykę i magazynowanie. Zjawiska takie jak ekstremalne warunki pogodowe, podnoszenie się poziomu wód czy częstsze i intensywniejsze burze mają bezpośredni wpływ na lokalizacje magazynów oraz na ich projektowanie i zarządzanie. W tym artykule omówimy, jak zmiany klimatyczne wpływają na decyzje dotyczące lokalizacji magazynów i jakie strategie adaptacyjne mogą pomóc firmom minimalizować ryzyko oraz zabezpieczyć swoje operacje magazynowe.
  • 17 maja 2024
  • 4 minuty czytania
  Wpływ zmian klimatycznych na lokalizacje magazynów – Jak się przygotować?
 • Jak sztuczna inteligencja transformuje zarządzanie magazynami?

  Artykuł

  Jak sztuczna inteligencja transformuje zarządzanie magazynami?

  Sztuczna inteligencja (AI) rewolucjonizuje wiele sektorów przemysłu, a zarządzanie magazynami nie jest wyjątkiem. Wprowadzenie AI do operacji magazynowych przynosi znaczące zwiększenie efektywności oraz otwiera przed przedsiębiorstwami logistycznymi nowe możliwości. W tym artykule dokonamy szczegółowej analizy wpływu sztucznej inteligencji na automatyzację procesów w wynajętych magazynach, optymalizację zapasów i prognozowanie popytu.
  • 17 maja 2024
  • 4 minuty czytania
  Jak sztuczna inteligencja transformuje zarządzanie magazynami?
 • Dynamika rynku magazynowego w Warszawie

  Artykuł

  Dynamika rynku magazynowego w Warszawie

  Inwestycje magazynowe w Warszawie rozwijają się dynamicznie, co wynika z ogólnej dobrej koniunktury w Polsce w tym obszarze. Na koniec trzeciego kwartału 2023 roku na rynku pojawiło się 3,1 mln m kw. nowej powierzchni magazynowej. Ogólnie w Polsce dostępnych jest obecnie prawie 32 mln m kw (według raportu Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych - PINK). A jak wygląda obecnie wynajem magazynu w Warszawie? I jakie są prognozy dla tego rynku?
  • 15 maja 2024
  • 6 minut czytania
  Dynamika rynku magazynowego w Warszawie
 • Porównanie efektywności magazynów zautomatyzowanych i tradycyjnych: Jakie są realne korzyści?

  Artykuł

  Porównanie efektywności magazynów zautomatyzowanych i tradycyjnych: Jakie są realne korzyści?

  W dzisiejszych czasach, gdzie dominuje szybkość obsługi klienta i precyzja dostaw, magazyny odgrywają kluczową rolę w łańcuchu dostaw każdego przedsiębiorstwa. Wybór między magazynem zautomatyzowanym a tradycyjnym jest zatem decyzją, która może znacząco wpłynąć na efektywność logistyczną magazynów. W tym artykule przyjrzymy się, jakie są realne korzyści wynikające z automatyzacji magazynów, analizując ich przepustowość, koszty operacyjne, częstość błędów oraz efektywność zarządzania zapasami.
  • 10 maja 2024
  • 4 minuty czytania
  Porównanie efektywności magazynów zautomatyzowanych i tradycyjnych: Jakie są realne korzyści?
 • Porównanie opcji wynajmu długoterminowego i krótkoterminowego magazynu

  Artykuł

  Porównanie opcji wynajmu długoterminowego i krótkoterminowego magazynu

  Planujesz wynająć magazyn? Przed Tobą wiele decyzji do podjęcia. Jedną z nich jest okres, na jaki podpiszesz umowę. Powinieneś wybrać, która opcja jest bardziej korzystna dla Twojej firmy: wynajem długoterminowy czy wynajem krótkoterminowy. Przeczytaj, co wziąć pod uwagę przy analizie obu możliwości.=
  • 17 kwietnia 2024
  • 7 minut czytania
  Porównanie opcji wynajmu długoterminowego i krótkoterminowego magazynu
Zobacz wszystkie

Potrzebujesz naszego wsparcia?

Niezależnie od tego, na jakim etapie szukania magazynu jesteś, odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy Ci wybrać najlepszą ofertę. Napisz do nas!

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują ją Politykę Prywatności oraz Warunki Korzystania z Usług Google.